Strategy, Staff & Systems

Med udgangspunkt i de 3 S'er (Strategi, Medarbejdere og Systemer), skaber vi grundlaget for værdiskabende udvikling af virksomheden

VIV3RO™ 3S

Vi gentænker strategien for din virksomhed og skaber udvikling, muligheder og værdi. Digitalisering er et vigtigt element, men kan ikke stå alene.

Derfor udarbejder i først et overordnet billede bl.a. med brug af Business Model Canvas samt med inddragelse af virksomhedens medarbejdere.

Vi arbejder sammen for at udpege målsætninger for strategi innovation. vækst, ekspansion, salg, organisations design mv.
Vi ser på medarbejderne som den vigtigste del af organisationen, da vores grundtanke er er det netop er en organisation vi arbejder med og altså en ’levende organisme’. 

Derfor har vi fokus på medarbejderne, deres kompetencer, viden, innovation gennem teamwork, selvledelse og i det hele taget plads til individet.De seneste års hastige digitalisering, har medført en række udfordringer.


Mange virksomheder mangler viden om mulighederne og får ikke udnyttet strategisk integration. Man overser Informations-sammenhæng (Kundedate, Masterdata, Big Data…)


Samtidig er der suboptimering, medarbejderne opfinder og bruger 'eget' system til forskellige opgaver, hvilket fører til knopskydning. og manglende integration.


Lad os dele 2 kopper kaffe

(sammen eller virtuelt)