VIVERO

:Strategy, Staff & Systems

Med udgangspunkt i de 3 S'er (Strategi, Medarbejdere og Systemer), skaber vi grundlaget for værdiskabende udvikling af virksomheden

VIV3RO™ 3S

STRATEGY

Vi arbejder med strategien for din virksomhed og skaber udvikling, muligheder og værdi. Digitalisering er et vigtigt element, men kan ikke stå alene.

Derfor udarbejder i først et overordnet billede bl.a. med brug af Business Model Canvas samt med inddragelse af virksomhedens medarbejdere.
STAFF

Vi ser på medarbejderne som den vigtigste del af organisationen, da vores grundtanke er er det netop er en organisation vi arbejder med og altså en ’levende organisme’. 

Derfor har vi fokus på medarbejderne, deres kompetencer, viden, innovation gennem teamwork, selvledelse og i det hele taget plads til individet.SYSTEMS

De seneste års hastige digitalisering, har medført en række udfordringer, som fx:


Mange bruger eget system til forskellige opgaver 


Knopskydning, og manglende integration


Informations-sammenhæng overses (Masterdata, Big Data…)Lad os dele 2 kopper kaffe

(sammen eller virtuelt)

Copyrights vivero 2020